Je bekijkt onze site het best met Internet Explorer 7
De erkenning in zes stappen
Inspectiebezoek door de brandweer aanvragen
Eerst moet een inspectiebezoek door de brandweer aangevraagd worden bij de burgemeester.
Erkenningsaanvraag verzenden naar Toerisme Vlaanderen

De erkenningsaanvraag moet aangetekend verzonden, gefaxt of gemaild worden naar Toerisme Vlaanderen, samen met:

 • aanvraagformulier erkenning
 • bewijs goed gedrag en zeden op naam van verantwoordelijke dagelijks beheer ter plaatse (document maximum drie maanden oud)
 • brandveiligheidsattest op basis van normen 'toerisme voor allen' (indien reeds in bezit) of advies van de brandweer op de bouwplannen
 • statuten of ondertekende intentieverklaring waaruit blijkt dat de doelstellingen 'toerisme voor allen' nagestreefd worden
 • brochure of praktische info over verblijf
Inspectie door Toerisme Vlaanderen

Een medewerker van Toerisme Vlaanderen maakt een afspraak voor een plaatsbezoek en controleert:

 • doelstellingen 'toerisme voor allen'
 • overnachtingsaanbod personen met een laag inkomen (niet voor jeugdverblijven type A)
 • hygiëne-, veiligheids-, comfort- en classificatienormen
 • statistische gegevens
Toegankelijkheidsdoorlichting
Een erkend adviesbureau voor toegankelijkheid voert een toegankelijkheidsdoorlichting uit.
Antwoord van Toerisme Vlaanderen

Binnen de drie maanden na de aanvraag volgt een antwoord van Toerisme Vlaanderen. De (definitieve of principiële) erkenning wordt aanvaard of geweigerd.

Bij weigering of indien geen antwoord binnen de drie maanden, kan de uitbater binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de minister van toerisme. De minister van toerisme vraagt dan advies aan Toerisme Vlaanderen en doet, binnen de 30 dagen na het aantekenen van beroep, een uitspraak.

Na vijf jaar nieuw brandveiligheidsattest bezorgen

Een brandveiligheidsattest is slechts vijf jaren geldig. De uitbater is verantwoordelijk voor de aanvraag van het nieuw brandveiligheidsattest en moet dit attest dus tijdig aanvragen, want de ervaring leert dat dit vaak meerdere maanden aansleept.

HuisWerk 55 De omgeving
HuisWerk 56 Bos
huiswerkmagazine
Nieuws
17/04/2019

In mei en juni vindt de derde editie van ons vormings- en ontmoetingsconcept "RaderWerk" plaats. ...

25/10/2018

Via de aankoopcentrale CASE kunnen uitbaters extra kortingen bekomen op food- en ...

13/06/2018

De invoering van de GDPR wijzigde ook de spelregels voor de beveiligingscamera's. Meer ...

17/01/2018

De infodag, georganiseerd door het Fonds Culturele Infrastructuur, zal bestaan uit een programma ...

17/01/2018

De grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding zijn in 2018:

- 34,03 euro ...

De erkenning in zes stappen
Inspectiebezoek door de brandweer aanvragen
Eerst moet een inspectiebezoek door de brandweer aangevraagd worden bij de burgemeester.
Erkenningsaanvraag verzenden naar Toerisme Vlaanderen

De erkenningsaanvraag moet aangetekend verzonden, gefaxt of gemaild worden naar Toerisme Vlaanderen, samen met:

 • aanvraagformulier erkenning
 • bewijs goed gedrag en zeden op naam van verantwoordelijke dagelijks beheer ter plaatse (document maximum drie maanden oud)
 • brandveiligheidsattest op basis van normen 'toerisme voor allen' (indien reeds in bezit) of advies van de brandweer op de bouwplannen
 • statuten of ondertekende intentieverklaring waaruit blijkt dat de doelstellingen 'toerisme voor allen' nagestreefd worden
 • brochure of praktische info over verblijf
Inspectie door Toerisme Vlaanderen

Een medewerker van Toerisme Vlaanderen maakt een afspraak voor een plaatsbezoek en controleert:

 • doelstellingen 'toerisme voor allen'
 • overnachtingsaanbod personen met een laag inkomen (niet voor jeugdverblijven type A)
 • hygiëne-, veiligheids-, comfort- en classificatienormen
 • statistische gegevens
Toegankelijkheidsdoorlichting
Een erkend adviesbureau voor toegankelijkheid voert een toegankelijkheidsdoorlichting uit.
Antwoord van Toerisme Vlaanderen

Binnen de drie maanden na de aanvraag volgt een antwoord van Toerisme Vlaanderen. De (definitieve of principiële) erkenning wordt aanvaard of geweigerd.

Bij weigering of indien geen antwoord binnen de drie maanden, kan de uitbater binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de minister van toerisme. De minister van toerisme vraagt dan advies aan Toerisme Vlaanderen en doet, binnen de 30 dagen na het aantekenen van beroep, een uitspraak.

Na vijf jaar nieuw brandveiligheidsattest bezorgen

Een brandveiligheidsattest is slechts vijf jaren geldig. De uitbater is verantwoordelijk voor de aanvraag van het nieuw brandveiligheidsattest en moet dit attest dus tijdig aanvragen, want de ervaring leert dat dit vaak meerdere maanden aansleept.