Je bekijkt onze site het best met Internet Explorer 7
Helpdesk
Plaatsbezoeken
Samenaankoop
HuisWerk 55 De omgeving
HuisWerk 56 Bos
huiswerkmagazine
Nieuws
17/04/2019

In mei en juni vindt de derde editie van ons vormings- en ontmoetingsconcept "RaderWerk" plaats. ...

25/10/2018

Via de aankoopcentrale CASE kunnen uitbaters extra kortingen bekomen op food- en ...

13/06/2018

De invoering van de GDPR wijzigde ook de spelregels voor de beveiligingscamera's. Meer ...

17/01/2018

De infodag, georganiseerd door het Fonds Culturele Infrastructuur, zal bestaan uit een programma ...

17/01/2018

De grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding zijn in 2018:

- 34,03 euro ...

Helpdesk

CJT Ondersteuning ontvangt jaarlijks honderden vragen van uitbaters, telefonisch of via e-mail. De thema's zijn zeer uiteenlopend: opstarten van een jeugdverblijf of kampeerterrein, de verschillende subsidies, stedenbouwkundige vergunningen, werken aan toegankelijkheid, doorgeven van overnachtingscijfers enz.

De meeste vragen worden door CJT Ondersteuning zelf beantwoord. In specifieke gevallen verwijzen we soms door naar specialisten in een bepaalde materie.

Je kan CJT Ondersteuning contacteren op tel. 09/210.57.75 of via e-mail ondersteuning@cjt.be.

Plaatsbezoeken

CJT Ondersteuning komt soms ter plaatse om een uitbater verder te helpen. Dat is vooral nuttig bij startende jeugdverblijven of bestaande jeugdverblijven die een grondige verbouwing plannen. Een plaatsbezoek zorgt er dan voor dat we veel gerichter advies kunnen geven.

Je kan CJT Ondersteuning contacteren op tel. 09/210.57.75 of via e-mail ondersteuning@cjt.be

Samenaankoop
AANBOD AFVALOPHALING

Tijdens onze RaderWerk-editie van 2017 stonden we uitgebreid stil bij afvalophaling. Dat bleek niet overal van een leien dakje te lopen. Sommige jeugdverblijven vinden dat ze te veel betalen voor te weinig service, bij andere jeugdverblijven (vooral zelfkook) vindt de ophaling plaats door de gemeente, maar ligt de ophaalfrequentie, zeker in de zomer, niet altijd hoog genoeg.

Daarom zocht en vond CJT Ondersteuning naar een afvalinzamelaar die een goede service voor jeugdverblijven kon garanderen aan een betaalbare prijs. Dit voor een formule met ophalingen gedurende het volledige jaar of enkel in een bepaalde piekperiode (bijvoorbeeld de zomermaanden).

We legden begin 2019 offertes van vier afvalinzamelaars die actief zijn in Vlaanderen, naast elkaar. Vanheede Environment Group leverde ons op basis van prijs en kwaliteit het beste aanbod.

Als uitbater ben je uiteraard vrij om in te tekenen op dit aanbod. Om een goede vergelijking mogelijk te maken, kan je je eigen jaarkost voor afvalophaling berekenen door in een Excelformulier je ophaalfrequentie in te geven. 

Let op: jeugdverblijfcentra die vandaag reeds samenwerken met een ander ophaalbedrijf en willen overschakelen op onze samenaankoop, moeten uiteraard eerst onderzoeken tot wanneer hun huidige

contract loopt en dit tijdig opzeggen. Ook aan het teruggeven van de containers is een kost verbonden, die je terugvindt in je contract.

Alle vermelde prijzen op de offerte zijn exclusief btw. Wie intekent, is gebonden voor drie jaar.

Verder gelden de algemene voorwaarden, op enkele uitzonderingen na:

- In tegenstelling tot artikel 4 geldt de offerte van 1 april 2019 tot 1 april 2020. Voor uitbaters die in deze periode nog gebonden zijn aan een lopend contract, zullen we in februari 2020 een aangepaste offerte bekendmaken voor de periode april 2020 tot april 2021.

- In de offerte wordt vermeld dat restafval en papier/karton wekelijks wordt opgehaald en PMD iedere vier weken. In artikel 7 van de algemene voorwaarden staat vervolgens vermeld dat er minstens één lediging per twee maanden wordt aangerekend als er van de frequentie wordt afgeweken. Voor jeugdverblijven geldt artikel 7 van de algemene voorwaarden niet, waardoor deze extra kost in luwere periodes wordt vermeden.

Tot slot wijzen we je nog graag op de kost die afvalophalers rekenen voor het plaatsen en ophalen van containers. Vanheede rekent een éénmalige plaatsingskost van 52 euro, ongeacht het aantal containers. Hetzelfde bedrag geldt voor het ophalen van containers (op het einde van de samenwerking).

Voor uitbaters die enkel tijdens de zomermaanden een beroep willen doen op Vanheede, kan in bepaalde scenario’s (vanaf vier containers) het jaarlijks ophalen en terugplaatsen van containers goedkoper zijn dan het betalen van een jaar huur, zelfs nadat de extra reinigingskost van 35 euro is verrekend. 

Wil je intekenen op dit aanbod, neem dan contact op met Daphne Seghers, met de vermelding “samenaankoop jeugdtoerisme”.

Dit zijn haar contactgegevens:

DAPHNE SEGHERS

Tel. 056/52.17.05

daphne.seghers@vanheede.com

AANBOD CASE

Via de aankoopcentrale CASE kunnen uitbaters van volpensionhuizen kortingen bekomen op food- en non-foodproducten, geleverd via JAVA bvba of Bidfood Flanders nv. Beide bedrijven hadden gereageerd op de offerteaanvraag die eind augustus 2018verstuurd werd naar zeventien belangrijke voedinggrossiers en scoorden volgens de gunningscommissie (samengesteld door CASE en met inbreng van CJT) het best op twaalf vooropgestelde gunningscriteria. 

Wie informatie wil en wil genieten van de kortingen, kan de informatie vinden op de website van CASE. Hiervoor moet er wel een verkennend lidmaatschap aangevraagd worden bij CASE. Dit lidmaatschap is gratis en wordt na elk kwartaal automatisch stopgezet. Wie na het verkennend lidmaatschap verder lid wil blijven van CASE, kan dit enkel door in te tekenen op een D-aandeel van CASE. 

Tot slot: de samenwerking tussen CJT Ondersteuning en CASE is ontstaan naar aanleiding van een samenaankoop voeding, maar het lidmaatschap bij CASE biedt ook toegang tot voordelen op andere producten zoals werkkledij, gereedschap of poetsproducten. Bij de gunning van die andere producten was CJT Ondersteuning echter niet betrokken. Heb je vragen over die raamovereenkomsten die CASE heeft afgesloten voor haar leden? Neem dan zeker contact op met info@case.vlaanderen.

Meer informatie over CASE: klik hier.

Verkennend lid worden: klik hier.

AANBOD PRODUCENTEN

Tijdens de eerste editie van ‘Tournee Volpension’, een overleg tussen uitbaters die maaltijden aanbieden, werd beslist om een werkgroep ‘samenaankoop voeding’ te starten. Deze werkgroep bestaat uit enkele collega-uitbaters, ondersteund door CJT Ondersteuning. Bedoeling van de werkgroep was om op voedingsmiddelen tot betere prijsafspraken te komen.

Producenten werden voor een speeddate met de werkgroep uitgenodigd en gevraagd naar hun producten en bijhorende condities voor het jeugdtoerisme. Producenten met een interessant aanbod werden vervolgens geselecteerd en stellen we graag aan jullie voor. Het betreft Spadel, Lutosa, Lotus, Oké koffie, Oxfam, Bel Foodservice, Varesa en Kraft Heinz. 

Onder een interessant aanbod verstaan we een aanbod op maat van het jeugdtoerisme en dit aan een mooie prijs/kwaliteitverhouding, al beseffen we dat dit subjectief is. Je kan een A-merk niet vergelijken met een B-merk en ook de gekozen grossier speelt een belangrijke rol bij de uiteindelijke prijs.

Wil je van het aanbod gebruik maken, dan moet je zelf actie ondernemen. Bekijk het aanbod en vergelijk de prijzen. Ben je tevreden van het aanbod en wil je ervan gebruik maken, volg dan de uitgeschreven werkwijze. Soms moet je mailen naar ondersteuning@cjt.be, soms moet je rechtstreeks contact opnemen met de vertegenwoordiger van de firma. Tot slot nog dit: voor bepaalde condities kan je slechts intekenen tot 1 april 2019.

Dit is het aanbod: 

- Spadel: brief
- Lutosa: aanbod
- Lotus: brief en aanbod
- Oké koffie: aanbod
- Oxfam: aanbod
- Belf Foodservice: aanbod
- Kraft Heinz: brief en aanbod
- Varesa: aanbod