Je bekijkt onze site het best met Internet Explorer 7
De uitbater
Werken met vrijwilligers
Werken met personeel
Taakverdeling
HuisWerk 55 De omgeving
HuisWerk 56 Bos
huiswerkmagazine
Nieuws
17/04/2019

In mei en juni vindt de derde editie van ons vormings- en ontmoetingsconcept "RaderWerk" plaats. ...

25/10/2018

Via de aankoopcentrale CASE kunnen uitbaters extra kortingen bekomen op food- en ...

13/06/2018

De invoering van de GDPR wijzigde ook de spelregels voor de beveiligingscamera's. Meer ...

17/01/2018

De infodag, georganiseerd door het Fonds Culturele Infrastructuur, zal bestaan uit een programma ...

17/01/2018

De grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding zijn in 2018:

- 34,03 euro ...

De uitbater
Uitbatersbevraging 1

In de eerste bevraging wilden we twee grote zaken onder de loep nemen: enerzijds de twee recente decreten die betrekking hebben op het jeugdtoerisme en de erkenningen en subsidies regelen, anderzijds de mening van de uitbaters over CJT als ondersteuningsstructuur.

De resulaten lees je in HuisWerk.

Uitbatersbevraging 2

Elke uitbater heeft een ander verhaal en toch is het allemaal herkenbaar.  De drijfveren om een jeugdverblijf uit te baten, de knelpunten en de impact op het sociaal leven, het zijn maar enkele voorbeelden.

In het onderzoek bij uitbaters van jeugdverblijfcentra werd expliciet gepolst naar die ervaringen.

Lees meer over de uitbater in HuisWerk.

Uitbatersbevraging 3

In de lente van 2012 voerden we voor de derde keer een bevraging uit bij de uitbaters van de Vlaamse jeugdverblijfcentra. De uitbaters van de kampeerterreinen werden voor de eerste keer ook mee bevraagd.

Niet alleen kregen we heel wat nuttige feedback over onze werking, we stelden ook een aantal vragen over de manier waarop uitbaters vertegenwoordigd worden bij het beleid. De antwoorden hierop moeten ons in staat stellen om ons vertegenwoordigingswerk een stuk efficiënter en transparanter te gaan organiseren.

Wat we via de bevraging te weten gekomen zijn en hoe we onze vertegenwoordigingen gaan aanpakken de komende jaren, krijg je te lezen in HuisWerk.

Werken met vrijwilligers

In het overgrote deel van de jeugdverblijfcentra draait de werking (gedeeltelijk of volledig) op vrijwilligers. De rol van vrijwilligers kan dan ook moeilijk overschat worden in onze sector.

Aan vrijwilligerswerk zijn verschillende aspecten verbonden. Een goed vrijwilligersbeleid heeft aandacht voor werving en motivatie. Daarnaast is er de wet over de rechten van de vrijwilligers die aan vrijwilligersorganisaties een aantal verplichtingen oplegt.

Werven en motiveren

Er bestaan heel wat manieren om vrijwilligers te werven en te houden. Een goed vrijwilligersbeleid houdt hier rekening mee, maar dit zal uiteraard verschillen naargelang de grootte van het jeugdverblijf en de diensten die worden aangeboden (bijvoorbeeld maaltijden). Kandidaten persoonlijk aanspreken zorgt voor de beste resultaten. Je kan ook een gratis advertentie plaatsen via de Steunpunten Vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers werven is een eerste stap, ze behouden is de tweede stap die minstens even belangrijk is.

Lees meer over werven en motiveren van vrijwilligers in HuisWerk.

De wet betreffende de rechten van vrijwilligers

In 2005 is er een wettelijk kader uitgewerkt voor vrijwilligerswerk. In 2006 werd de wet meteen aangepast. Meer informatie vind je in de brochure Slim Vrijwilligen van de vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

In ons tijdschrift hadden we uiteraard aandacht voor de gevolgen die de nieuwe wet had voor het jeugdtoerisme.

Lees meer over de wet uit 2005 in HuisWerk.
Lees mee over de aanpassingen uit 2006 in HuisWerk.

Werken met personeel
Voor heel wat (grotere) jeugdverblijven is personeel onontbeerlijk. Dit is zeker het geval als er maaltijden worden aangeboden of als er een groot domein moet onderhouden worden.
Personeelsadministratie

Over deze materie valt zeer veel te zeggen en de informatie is vaak heel gespecialiseerd en technisch. Daarom beperken we ons liever tot het aanbieden van enkele interessante links.

Sociale secretariaten
Acerta
ADMB
Groep S
SD Worx

Horecapersoneel
De meeste werknemers in jeugdverblijven vallen onder het paritair comité van de horeca. Je vindt hier nog verder informatie over loonschalen en het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca.

Tewerkstellingsmaatregelen

Voor veel mensen is de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te groot. Om deze mensen toch arbeidskansen te bieden of hen opnieuw naar de reguliere arbeidsmarkt te leiden, bestaan er verschillende opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen. Enkele van die maatregelen zijn interessant voor wie een extra handje hulp kan gebruiken, maar onvoldoende budget heeft om een werknemer in dienst te nemen. Binnen de sociale economie vind je misschien een partner die kan bijspringen op drukke momenten. De individuele tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen zijn dan weer interessant als je iemand voor een langere periode in de organisatie wil.

Meer informatie over de sociale economie en de individuele tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen vind je in HuisWerk 44. Nog meer informatie vind je op de website aan de slag.

Personeelssubsidies

Vzw's kunnen personeelssubsidie ontvangen via de Afdeling Jeugd. Klik hier voor de voorwaarden.

Taakverdeling

De uitbating van een jeugdverblijf gaat samen met het uitvoeren van allerlei taken. Wie deze taken doet, kan van jeugdverblijf tot jeugdverblijf sterk verschillen. Maar doorgaans worden ze verdeeld over meerdere personen. Dit kunnen vrijwilligers zijn, familieleden of personeel, en in bepaalde gevallen wordt zelfs een beroep gedaan op externe firma's. Dat dit een grote impact heeft op de aanpak van de taakverdeling, is logisch.

Wanneer er gewerkt wordt met vrijwilligers, wordt best vanuit de interesses van het individu vertrokken om vervolgens in overleg de taken te verdelen. Het aanwerven van personeel daarentegen, gebeurt op basis van een vooropgesteld takenpakket. Wie best voldoet aan de verwachtingen wordt geselecteerd. Dit wil echter niet zeggen dat de taken absoluut zijn. Soms wordt er, zeker in kleinere organisaties, flexibiliteit verwacht. 

De keuze om personeel aan te werven, hangt in de eerste plaats af van de financiële mogelijkheden van het jeugdverblijf. Er bestaan hiervoor subsidies en premies, maar vaak wordt er ook gezocht naar alternatieven zoals jobstudenten, stagiairs of organisaties in de buurt die voor bepaalde doelgroepen (personen met een verstandelijke handicap, maatschappelijk kwetsbare jongeren) zoeken naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. Andere pistes zijn jeugdgroepen die een handje willen toesteken in ruil voor gratis overnachting of werkgestraften die vanuit justitie veroordeeld zijn tot gratis gemeenschapsdienst (info te verkrijgen bij het justitiehuis van je gerechtelijk arrondissement).

Naast vrijwilligers en personeel, kan ook overwogen worden bepaalde taken uit te besteden. Schilderwerken, tuinonderhoud en schoonmaak zijn daarbij klassieke voorbeelden. Wie maaltijden wil aanbieden maar zelf niet achter de kookpotten wil staan, kan beroep doen op een traiteur. Zelfkookhuizen die promotie, boekingen en betalingen willen uitbesteden, kunnen terecht bij CJT Boekingscentrale.

Of er gekozen wordt voor vrijwilligers, familieleden of personeel, een goede taakverdeling blijft een must om het verblijf van groepen op een vlotte manier te laten verlopen. Om dit te realiseren, is een goede communicatie belangrijk. Hiervoor worden best op regelmatige tijdstippen overlegmomenten voorzien. Zo is voor iedereen duidelijk wat er precies verwacht wordt.

Lees meer over taakverdeling in HuisWerk.