Je bekijkt onze site het best met Internet Explorer 7
Promotie
Maximumfactuur in onderwijs
Ongedierte
Schoonmaak
Maaltijden bereiden
Noodplanning
Geschiedenis van het jeugdtoerisme
Toekomst van het jeugdtoerisme
Cijfers achter de uitbating
Kampcharter

Het kampcharter is een engagementsverklaring tussen de uitbaters, de jeugdgroepen en de gemeentes. Door een optimaal kampklimaat te creëren, willen we het samenleven tussen de drie verschillende partijen bevorderen. Om dit kampklimaat te bereiken, is het cruciaal om met elkaar in dialoog te gaan. Enkele principes, die per actor samengevat zijn in tien concrete engagementen, kunnen daarbij helpen. Het kampcharter is dus een hulpmiddel om het kampgebeuren nog vlotter te laten plaatsvinden. 

Lees meer over het kampcharter in HuisWerk.

Sjabloon voor de uitbater
Sjabloon voor de gemeente
Sjabloon voor de groep

 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
HuisWerk 55 De omgeving
HuisWerk 56 Bos
huiswerkmagazine
Nieuws
17/04/2019

In mei en juni vindt de derde editie van ons vormings- en ontmoetingsconcept "RaderWerk" plaats. ...

25/10/2018

Via de aankoopcentrale CASE kunnen uitbaters extra kortingen bekomen op food- en ...

13/06/2018

De invoering van de GDPR wijzigde ook de spelregels voor de beveiligingscamera's. Meer ...

17/01/2018

De infodag, georganiseerd door het Fonds Culturele Infrastructuur, zal bestaan uit een programma ...

17/01/2018

De grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding zijn in 2018:

- 34,03 euro ...

Promotie

Promotie voeren vraagt tijd en een budget. Omdat deze middelen vaak beperkt zijn, is het aangewezen deze zo efficiënt mogelijk te investeren. Hiervoor wordt best een strategie uitgestippeld. Zo'n strategie bevat een duidelijk doel en product, en communiceert dit in een duidelijke boodschap aan wie moet worden overtuigd. Kortom: promotie is strategie.

Lees meer over promotie in HuisWerk.

Eigen website

Met je jeugdverblijfcentrum een eigen stek hebben op het wereldwijde web is geen verplichting, maar we raden het sterk aan. Het is een gemakkelijk medium voor iedereen, met tal van voordelen voor zowel uitbater als gebruiker.

Lees meer over een eigen website in HuisWerk.

Hopelijk kunnen we je jeugdverblijfcentrum binnenkort digitaal bezoeken!

Maximumfactuur in onderwijs

Sinds het schooljaar 2007-2008 moet basisonderwijs (kleuter + lager) kosteloos zijn. Concreet gaat dit dan over schoolboeken, kleurstiften, rekenmachines e.d. Voor dit soort zaken mogen scholen niet langer geld vragen aan de ouders.

Vanaf het schooljaar 2008-2009 werd ook de maximumfactuur ingevoerd. Voor eendaagse uitstappen (zwemmen, museumbezoek, ...) of voor materialen (bijv. verplicht abonnement op tijdschrift) geldt sindsdien een maximumbedrag per leerling per jaar. Voor meerdaagse uitstappen geldt er eveneens een maximumbedrag maar dan wel gespreid over de 6 jaren van de lagere school.
Voor kleuters gelden nog lagere bedragen per jaar voor eendaagse uitstappen en materialen. Voor meerdaagse uitstappen mag niets doorgerekend worden.
Zie ook www.schoolkosten.be.

Er is echter nog een tweede zaak van belang. De werkingsmiddelen voor de scholen zijn sterk gestegen op het moment van de invoering van de maximumfactuur. Gemiddeld kreeg elke school vanaf het schooljaar 2008-2009 een extra bedrag van 175 euro per leerling per jaar. Elke school kiest zelf waaraan deze extra middelen worden besteed: nieuwe stiften, gratis zwemlessen, goedkopere bosklassen, bijpassen van de energiefactuur, nieuwe toiletten enz.
Zullen de werkingsmiddelen gekoppeld worden aan de uitgaven verbonden aan de maximumfactuur?
Scholen zijn gewoon dat ze autonoom kunnen beschikken over hun werkingsmiddelen. Het staat elke school vrij om te beslissen of men liever investeert in infrastructuur, overnachtingen, cultuur, sport enz. Aan die autonomie wil de minister niet raken. Wel moet duidelijk gemaakt worden dat dankzij de extra werkingsmiddelen geld geen excuus zou mogen zijn om meerdaagse uitstappen te schrappen (of in te korten).
Wordt de maximumfactuur geïndexeerd?

Ja, zowel de werkingsmiddelen voor de scholen als de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen in de lagere school worden geïndexeerd. Over de 6 leerjaren heen mag de school in 2012 voor meerdaagse initiatieven maximaal 390 euro opvragen.
Ook in de toekomst zal het maximumbedrag jaarlijks geïndexeerd worden, op basis van de gezondheidsindex.

Kunnen kleuters nog een meerdaagse uitstap doen?
Ja, op voorwaarde dat aan de ouders geen geld gevraagd wordt. Vraag is natuurlijk of scholen (of oudercomités) hiertoe zullen bereid zijn.
Ongedierte

's Nachts kunnen groepen niet slapen van de muggen, in de keuken zitten vliegen en voetballen blijkt onmogelijk door de vele molshopen. Of erger: de helft van de groep wordt geplaagd door luizen en de meisjes willen naar huis omdat ze ratten hebben gezien. Wedden dat je als kamphuisuitbater moet ingrijpen om je groepen te behouden?

Tips om deze onaangename bezoekers buiten te houden, vind je op de website 'zonder is gezonder' van

de Vlaamse Milieumaatschappij. Lees ook meer over ongedierte in HuisWerk.

Schoonmaak

Een jeugdverblijf moet proper en hygiënisch zijn. Dit is niet alleen een erkenningsvoorwaarde, het is vooral een logische verwachting van elke groep die in je jeugdverblijf komt overnachten. Regelmatig het gebouw schoonmaken is daarom noodzakelijk. Maar hoe pak je dit aan? 

De schoonmaak van een jeugdverblijf is een leerproces. Met vallen en opstaan ontwikkel je een manier van werken die voor jouw gebouw tot de beste resultaten leidt.

Wat wordt door wie gekuist? Hoe wordt schoonmaak beoordeeld? Welke producten wordt best gebruikt? Wat zorgt voor een efficiëntere schoonmaak? Wat is de kostprijs van schoonmaak en hoe wordt dit doorgerekend aan de verblijvende groep?

Je leest er meer over in HuisWerk.

De dienstencheque

De dienstencheque is een veelgebruikt betaalmiddel voor allerlei kleine klusjes zoals was- en strijkwerk, het bereiden van maaltijden en schoonmaken. De dienstencheque is immers op zichzelf al goedkoop en geeft bovendien recht op belastingsvermindering. Het systeem van dienstencheques - schoonmaken tegen een goedkoop tarief -  klinkt waarschijnlijk bij veel uitbaters als muziek in de oren. Toch is dit systeem uitsluitend ontwikkeld voor klusjes in de privésfeer. Een poetsvrouw uitbetalen met dienstencheques is bijgevolg uitgesloten.

Sinds 1 januari 2018 vervangt het wijk-werken het vroegere PWA. Wijk-werken houdt in dat je klusjes laat uitvoeren door werkzoekenden die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen. Je vergoedt hem met wijk-werkcheques. Meer informatie vind je op de website van de VDAB.

Maaltijden bereiden

Tijdens een verblijf worden veel magen gevuld. Jeugdgroepen kunnen hiervoor kiezen tussen de formules zelfkook en volpension. Wie achter de potten staat, heeft best wat ervaring. Koken voor groepen vergt namelijk een andere aanpak.

Lees meer over maaltijden bereiden in HuisWerk.
Lees meer over de keuken in HuisWerk.

Haalbare menu's

Maaltijden voor groepen bereiden gebeurt dagelijks. Er bestaat dus wel wat ervaring die via diverse kanalen gedeeld wordt.

Een aanrader voor zelfkook is de website www.kokenopkamp.be. Onder de rubriek koken vind je een receptendatabank met honderden menu's. De databank staat voor iedereen open. Wie een recept wil toevoegen, moet zich registreren. Leuk aan de databank is de tool die op basis van het aantal leden een boodschappenlijstje samenstelt met nodige ingrediënten. Verder vind je er ook de voorbereidings- en bereidingstijd van de maaltijden.

In een jeugdtoeristisch verblijf kan je niet à la carte eten. Wil je echter niemand uitsluiten, dan moet je van die regel soms afwijken en een afzonderlijke maaltijd bereiden voor wie enkel vegetarisch, glutenvrij of halal eet of voor degenen met een specifieke voedselallergie.

Vegetarisch eten

Uit onderzoek blijkt dat dierlijke producten een grotere ecologische voetafdruk hebben dan plantaardige producten. De meeste vegetariërs kiezen daarom bewust voor maaltijden zonder dierlijke producten.

Over vegetarisch eten bestaan veel vooroordelen. Toch blijkt in veel gevallen het tegendeel waar. Ook voor kinderen bestaan er lekkere alternatieven voor vlees en vis en het kan goedkoper bereid worden dan een vleesmaaltijd.
Op de website www.eva.be (Ethisch Vegetarisch Alternatief) vind je meer informatie en tal van recepten. 

Glutenvrij eten

Niet uit overtuiging, maar omwille van medische redenen moeten sommige kinderen een glutenvrij dieet volgen. In tarwe, rogge, haver, gerst en spelt zit namelijk het eiwit gluten dat op zijn beurt gliadine bevat en schade kan toebrengen aan de dunne darmwand.
Wil je meer informatie over glutenintolerantie, dan kan je terecht op de website www.gezondheid.be of de website van de Vlaamse Coeliakie Vereniging. Deze laatste website bevat een beperkt aantal recepten. Meer recepten vind je in het kookboek 'Lekker glutenvrij' van Lizet Kruyff en Henny Uffels.

Voedselallergieën

Ons immuunsysteem beschermt ons tegen infecties. Wanneer het immuunsysteem reageert op gewone stoffen uit onze omgeving, spreken we over een allergie.
Die gewone stoffen zitten o.a. in melkproducten, soja, eieren, noten, groenten, pinda, fruit, granen, vis, schaal- en schelpdieren. Wie allergisch reageert, kan bepaalde symptomen krijgen zoals een lopende neus, tranende ogen, jeukende ogen, huiduitslag, piepende ademhaling ...
Om een allergische reactie tegen te gaan, moeten deze stoffen in de eerste plaats vermeden worden. Daarom wordt bij het samenstellen van het menu best gecontroleerd of er iemand in de groep een voedselallergie heeft. Is er toch een allergische reactie, dan kunnen de symptomen met geneesmiddelen bestreden worden.
Meer info over voedselallergieën vind je op de website www.astma-en-allergiekoepel.be/allergie.

Halal en Haram eten
Uit religieuze overtuiging eten moslims halal, wat in het Arabisch rein betekent. Haram is het tegenovergestelde. Halal heeft betrekking op het product en de productiewijze. Groenten, fruit en dranken zoals thee zijn halal. Alcohol en verdovende middelen zijn haram. Ook varkensvlees is per definitie haram. Voor ander vlees geldt dat de dieren humaan gefokt zijn en ritueel geslacht. Vissen en andere zeedieren zijn, op enkele uitzonderingen na, halal. Uitzonderingen zijn vissen die leven in stilstaand water en zoetwater of sommige gekweekte vissen. Voor de bereiding van vis zijn er verder geen richtlijnen opgelegd.
Om halal maaltijden te bereiden, moet je producten met een erkend halal certificaat kopen. Enkel dit certificaat garandeert dat het product daadwerkelijk halal is.
Meer informatie over halal vind je op de website www.halalcorrect.com.
Noodplanning
Overnachten in een jeugdverblijf of op een kampeerterrein is voor veel jongeren een hoogtepunt in het jaar. Het is een unieke gebeurtenis gekleurd door vrienden en plezier. Iets om naar uit te kijken en positieve herinneringen aan over te houden. Noodsituaties staan echter niet in het script en toch kunnen ze voorvallen, vaak nog eens met gratis media-aandacht erbovenop. Hoe moet er dan gehandeld worden om de noodsituatie op te lossen of de gevolgen

ervan te beperken? Je leest er alles over in HuisWerk.

Algemene noodnummers
In noodsituaties zijn de eerste ogenblikken cruciaal. Daarom is het aangewezen op diverse plaatsen een lijst met noodnummers te hangen.
Noodnummers jeugdverenigingen

Veel jeugdgroepen kunnen in noodgevallen ondersteuning krijgen van hun koepelorganisatie.

De noodnummers:
Chiro: 03/231.07.95
Scouts en Gidsen Vlaanderen: 0474/26.14.01
KSA: 0495/16.47.46
KLJ: 0475/77.51.10
FOS Open Scouting: 0473/63.02.80
KAJ: 02/246.53.06

Voorbeeld nood- en interventieplan

Wie een intern nood- en interventieplan wil opstellen kan beroep doen op informatie voor scholen en internaten. Er zijn zowel canvas als enkele richtlijnen beschikbaar.

Geschiedenis van het jeugdtoerisme

Schrijven dat jeugdtoerisme mee evolueert met de tijd, is een open deur intrappen. Een belangrijk voorbeeld uit de recente geschiedenis is de invoering van het Vlaamse decreet ‘toerisme voor allen’ in 2003, maar als we verder terug graven in de tijd, vinden we nog heel wat meer zaken die vandaag tot de verbeelding spreken. Bovendien vertonen ze vaak heel wat raakvlakken met de sociale geschiedenis van België.

Lees meer over de geschiedenis van het jeugdtoerisme in HuisWerk.

Toekomst van het jeugdtoerisme

Het jeugdtoerisme in Vlaanderen is ‘alive and kicking’. Toch worden we anno 2013 en ongetwijfeld ook de komende jaren geconfronteerd met een aantal uitdagingen. We hebben enkele prangende vragen gebundeld in drie thema’s. Hoe slagen we er in om nog meer (allochtone en/of kansarme) kinderen te bereiken met jeugdtoerisme? Hoe gaan we om met de extra eisen die ons worden opgelegd? En hoe kunnen we voldoende ruimte vrijwaren voor onze activiteiten?

In eerste instantie legden we de vragen voor aan de beleidsmakers, in ons geval de Vlaamse regering. Drie bevoegde ministers Smet (jeugd en onderwijs), Bourgeois (toerisme) en Schauvliege (natuur) stonden ons te woord. Op een aantal aspecten lieten we ook andere betrokkenen aan het woord die de mening vertolkten van zowel uitbaters als jeugdgroepen. Alles samen goed voor heel wat stof tot nadenken …

Lees meer over de uitdagingen voor het jeugdtoerisme in HuisWerk.

Cijfers achter de uitbating

Meten is weten. Een slogan waar we mee aan de slag gaan. Wat is het aanbod van jeugdverblijven en wat zijn de boekingstermijnen, de bezettingsgraden, de piekperiodes en de huurprijzen? Antwoorden die we geven in HuisWerk 43, het zomernummer van 2016.

Kampcharter

Het kampcharter is een engagementsverklaring tussen de uitbaters, de jeugdgroepen en de gemeentes. Door een optimaal kampklimaat te creëren, willen we het samenleven tussen de drie verschillende partijen bevorderen. Om dit kampklimaat te bereiken, is het cruciaal om met elkaar in dialoog te gaan. Enkele principes, die per actor samengevat zijn in tien concrete engagementen, kunnen daarbij helpen. Het kampcharter is dus een hulpmiddel om het kampgebeuren nog vlotter te laten plaatsvinden. 

Lees meer over het kampcharter in HuisWerk.

Sjabloon voor de uitbater
Sjabloon voor de gemeente
Sjabloon voor de groep

 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is “de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu door transparantie en ethisch gedrag” (bron: ISO 26000). MVO betekent aandacht hebben voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties en dit integreren in activiteiten en kernstrategie. Dit alles in nauwe