Je bekijkt onze site het best met Internet Explorer 7
Premiezoeker
FoCI
De subsidie

Vanuit het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) dient zich een nieuwe premie aan. Concreet gaat het over middelen overgeheveld vanuit het Vlaams Klimaatactiefonds.

Het FoCI verdeelt in 2017 3 miljoen euro subsidies, in 2018 en 2019 wordt dit telkens 5 miljoen euro. In totaal 13 miljoen euro dus voor toegankelijkheidswerken en energiezuinige ingrepen, maar wel te verdelen over de volledige jeugd- en cultuursector.

We overlopen hieronder de belangrijkste criteria. Zo zijn er een aantal algemene voorwaarden waaraan elke aanvrager moet voldoen:

- De aanvrager heeft rechtspersoonlijkheid. Dus particuliere uitbaters of feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking.

- De infrastructuur ligt in Vlaanderen of Brussel.

- Minstens 40 % van de kosten wordt gedragen door andere overheden of eigen inbreng. Cumuleren met gemeentelijke subsidie is dus mogelijk. Ook bij Toerisme Vlaanderen kan je nog infrastructuursubsidies aanvragen, met uitzondering van duurzaamheid en toegankelijkheidswerken.  Wil je bijvoorbeeld in 2018 het sanitair vernieuwen dan dien je de factuur van de energiezuinige verwarmingsketel en de investeringen in het kader van toegankelijkheid in bij het FoCI, de andere facturen bij Toerisme Vlaanderen.

- De aanvrager kan aantonen dat hij nog minstens 20 jaar beschikkingsmacht heeft over de infrastructuur.

Voor de prioriteit “energiezuinig maken van culturele infrastructuur” gelden volgende specifieke voorwaarden:

- Er moet een jaarlijks energieverbruik zijn van minstens 100 000 kWh. Dit op basis van het gemeten energieverbruik in 2015. Het gaat over de som van elektriciteit, gas, mazout, hout ... Kom je niet aan dit minimumverbruik, lees dan zeker de cursieve tekst onderaan.

- De geplande energiebesparing moet becijferd worden.

- Het energieverbruik moet gedurende tien jaar jaarlijks opgevolgd worden.

- Er moet een breder actieplan zijn om personeel en publiek te sensibiliseren.

De subsidie bedraagt maximaal 60 % van de kost van de uitgevoerde werken en is nooit hoger dan 500 000 euro. Subsidieerbare maatregelen zijn: uitvoeren van een energieaudit, installeren van energiezuinige verlichting, isoleren van vloeren, dak en muren, plaatsen van superisolerend glas, installeren van slimme energiemonitor, plaatsen van zonneboiler, plaatsen van centrale verwarming, aansluiten op warmtenet, vervangen van bestaande installatie door warmtepomp of vervangen van mazoutinstallatie door gasinstallatie. Ook nieuwbouwprojecten zijn mogelijk.

Aanvragen voor 2019 moeten ingediend zijn tegen 1 april.   

Alle documenten en veel gestelde vragen vind je op de website Cultuur van de Vlaamse Overheid.

Kleinere jeugdverblijven kunnen hun krachten bundelen. Als meerdere jeugdverblijven met een verbruik van minder dan 100 000 kWh samen wel de grens van 100 000 kWh overschrijden, dan komen zij toch in aanmerking. De aanvragen moeten dan wel gebundeld en verstuurd worden door één centrale organisatie: Centrum voor Jeugdtoerisme wil als ondersteuningsstructuur van de jeugdverblijfcentra deze rol op zich nemen. Mocht je hier interesse voor hebben, neem dan contact met ons op (ondersteuning@cjt.be of tel. 09/210.57.75).

Energielening voor zonnepanelen

FoCI voorziet in de loop van 2019 de mogelijkheid om goedkoop te lenen, dit om de aankoop en plaatsing van zonnepanelen en bijhorende installaties te financieren. Ook hier komen enkel rechtspersonen in aanmerking.
De terugbetaaltermijn van de lening is maximaal tien jaar, met maandelijkse terugbetaling. Het is immers de bedoeling dat ook de terugverdientijd korter is dan tien jaar. Er wordt een rentevoet van 1 % toegepast en het maximumbedrag ligt vast op 135 000 euro (exclusief btw).
Er zijn geen vaste indiendata: aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden, de beoordeling van de aanvragen zou ongeveer één maand in beslag nemen.

HuisWerk 55 De omgeving
HuisWerk 56 Bos
huiswerkmagazine
Nieuws
17/04/2019

In mei en juni vindt de derde editie van ons vormings- en ontmoetingsconcept "RaderWerk" plaats. ...

25/10/2018

Via de aankoopcentrale CASE kunnen uitbaters extra kortingen bekomen op food- en ...

13/06/2018

De invoering van de GDPR wijzigde ook de spelregels voor de beveiligingscamera's. Meer ...

17/01/2018

De infodag, georganiseerd door het Fonds Culturele Infrastructuur, zal bestaan uit een programma ...

17/01/2018

De grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding zijn in 2018:

- 34,03 euro ...

Premiezoeker

Als je bouwt of verbouwt, zijn er naast de decreten en reglementen die specifiek gelden voor jeugdverblijfcentra, nog heel wat andere mogelijke subsidiekanalen. Je vindt een handig overzicht van alle mogelijke premies die gelden in jouw gemeente, via deze link. Ook als kamphuisuitbater kom je voor een aantal premies in aanmerking.

FoCI
De subsidie

Vanuit het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) dient zich een nieuwe premie aan. Concreet gaat het over middelen overgeheveld vanuit het Vlaams Klimaatactiefonds.

Het FoCI verdeelt in 2017 3 miljoen euro subsidies, in 2018 en 2019 wordt dit telkens 5 miljoen euro. In totaal 13 miljoen euro dus voor toegankelijkheidswerken en energiezuinige ingrepen, maar wel te verdelen over de volledige jeugd- en cultuursector.

We overlopen hieronder de belangrijkste criteria. Zo zijn er een aantal algemene voorwaarden waaraan elke aanvrager moet voldoen:

- De aanvrager heeft rechtspersoonlijkheid. Dus particuliere uitbaters of feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking.

- De infrastructuur ligt in Vlaanderen of Brussel.

- Minstens 40 % van de kosten wordt gedragen door andere overheden of eigen inbreng. Cumuleren met gemeentelijke subsidie is dus mogelijk. Ook bij Toerisme Vlaanderen kan je nog infrastructuursubsidies aanvragen, met uitzondering van duurzaamheid en toegankelijkheidswerken.  Wil je bijvoorbeeld in 2018 het sanitair vernieuwen dan dien je de factuur van de energiezuinige verwarmingsketel en de investeringen in het kader van toegankelijkheid in bij het FoCI, de andere facturen bij Toerisme Vlaanderen.

- De aanvrager kan aantonen dat hij nog minstens 20 jaar beschikkingsmacht heeft over de infrastructuur.

Voor de prioriteit “energiezuinig maken van culturele infrastructuur” gelden volgende specifieke voorwaarden:

- Er moet een jaarlijks energieverbruik zijn van minstens 100 000 kWh. Dit op basis van het gemeten energieverbruik in 2015. Het gaat over de som van elektriciteit, gas, mazout, hout ... Kom je niet aan dit minimumverbruik, lees dan zeker de cursieve tekst onderaan.

- De geplande energiebesparing moet becijferd worden.

- Het energieverbruik moet gedurende tien jaar jaarlijks opgevolgd worden.

- Er moet een breder actieplan zijn om personeel en publiek te sensibiliseren.

De subsidie bedraagt maximaal 60 % van de kost van de uitgevoerde werken en is nooit hoger dan 500 000 euro. Subsidieerbare maatregelen zijn: uitvoeren van een energieaudit, installeren van energiezuinige verlichting, isoleren van vloeren, dak en muren, plaatsen van superisolerend glas, installeren van slimme energiemonitor, plaatsen van zonneboiler, plaatsen van centrale verwarming, aansluiten op warmtenet, vervangen van bestaande installatie door warmtepomp of vervangen van mazoutinstallatie door gasinstallatie. Ook nieuwbouwprojecten zijn mogelijk.

Aanvragen voor 2019 moeten ingediend zijn tegen 1 april.   

Alle documenten en veel gestelde vragen vind je op de website Cultuur van de Vlaamse Overheid.

Kleinere jeugdverblijven kunnen hun krachten bundelen. Als meerdere jeugdverblijven met een verbruik van minder dan 100 000 kWh samen wel de grens van 100 000 kWh overschrijden, dan komen zij toch in aanmerking. De aanvragen moeten dan wel gebundeld en verstuurd worden door één centrale organisatie: Centrum voor Jeugdtoerisme wil als ondersteuningsstructuur van de jeugdverblijfcentra deze rol op zich nemen. Mocht je hier interesse voor hebben, neem dan contact met ons op (ondersteuning@cjt.be of tel. 09/210.57.75).

Energielening voor zonnepanelen

FoCI voorziet in de loop van 2019 de mogelijkheid om goedkoop te lenen, dit om de aankoop en plaatsing van zonnepanelen en bijhorende installaties te financieren. Ook hier komen enkel rechtspersonen in aanmerking.
De terugbetaaltermijn van de lening is maximaal tien jaar, met maandelijkse terugbetaling. Het is immers de bedoeling dat ook de terugverdientijd korter is dan tien jaar. Er wordt een rentevoet van 1 % toegepast en het maximumbedrag ligt vast op 135 000 euro (exclusief btw).
Er zijn geen vaste indiendata: aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden, de beoordeling van de aanvragen zou ongeveer één maand in beslag nemen.