Je bekijkt onze site het best met Internet Explorer 7
Vlaams Programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020
Leader
Platteland Plus
Contactgegevens
HuisWerk 55 De omgeving
HuisWerk 56 Bos
huiswerkmagazine
Nieuws
17/04/2019

In mei en juni vindt de derde editie van ons vormings- en ontmoetingsconcept "RaderWerk" plaats. ...

25/10/2018

Via de aankoopcentrale CASE kunnen uitbaters extra kortingen bekomen op food- en ...

13/06/2018

De invoering van de GDPR wijzigde ook de spelregels voor de beveiligingscamera's. Meer ...

17/01/2018

De infodag, georganiseerd door het Fonds Culturele Infrastructuur, zal bestaan uit een programma ...

17/01/2018

De grensbedragen voor de vrijwilligersvergoeding zijn in 2018:

- 34,03 euro ...

Vlaams Programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020

Op 13 februari 2015 keurde de Europese Commissie het derde Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) goed. Een programma dat onder andere inzet op het versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen. De uitbreiding of bouw van een jeugdverblijf kan onder deze doelstelling gerealiseerd worden als de werking zich bovendien richt op kwetsbare groepen of het jeugdverblijf een multicultureel karakter heeft zoals een kinderopvang.

 

Leader

LEADER is een letterwoord en staat voor ‘Liaison entre actions de développement de l’économie rurale’. Maar voor wie zoekt naar financiële middelen is het misschien meer. Via LEADER-projecten is het namelijk mogelijk om bepaalde projecten te financieren met Europees geld. Al zijn er opnieuw voorwaarden.

Het jeugdverblijf moet liggen in een van de 12 LEADER-gebieden en het moet inspelen op de prioriteiten die voor elk LEADER-gebied afzonderlijk worden bepaald. Dit kan bijv. zijn: "leefbare dorpen", "landbouw- en natuureducatie" of "startende en rurale ondernemers".

Platteland Plus

Platteland Plus maakt het mogelijk om plattelandsprojecten te financieren in landelijke gebieden die door een te hoge bevolkingsdichtheid niet behoren tot het plattelandsgebied dat Vlaanderen vooropstelde voor PDPO of LEADER. Binnen deze maatregel gaat vooral aandacht naar het versterken van de plattelandseconomie.

Contactgegevens

Voor meer informatie over de Europese subsidiemogelijkheden verwijzen we graag door naar de plaatselijke contactpersonen.