Je bekijkt onze site het best met Internet Explorer 7

Vrije tijd en spel zijn kinderrechten. Het zijn belangrijke bouwstenen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren.
In Vlaanderen wordt ook op vakantie gaan beschouwd als een basisrecht. Het geeft mensen de mogelijkheid om even hun vertrouwde omgeving te verlaten en kennis te maken met nieuwe mensen, nieuwe omgevingen, nieuwe ervaringen. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen en jongeren die er in groepsverband op uit trekken. Weg uit hun thuissituatie leren ze er niet alleen omgaan met anderen en respect hebben voor materialen en milieu, het is bovendien ook gewoon leuk.

In die context maakt CJT met haar werking groepsverblijven voor jeugd mee mogelijk. Dit gaat trouwens ruimer dan jeugdvakanties. Denken we maar aan (kader)vorming, leidingsweekends, bosklassen enz.
Enerzijds door alle Vlaamse uitbaters te ondersteunen, anderzijds door zelf een aantal centra uit te baten, werkt CJT aan een divers aanbod van geschikte jeugdverblijfcentra, waar alle soorten meerdaagse verblijven van jeugd in groepsverband hun gading kunnen vinden.

 

Waarden

De werking van CJT vertrekt vanuit een aantal waarden.

Diversiteit

Jeugdverblijfcentra staan open voor iedereen, ongeacht etnische afkomst, geloof, geslacht, seksuele geaardheid e.d.

Veiligheid

Kinderen en jongeren moeten kunnen verblijven in veilige omstandigheden.

Duurzaamheid

De uitbating van een jeugdverblijfcentrum gebeurt met respect voor het milieu en de toekomstige generaties.

Gezondheid

Jeugdverblijfcentra moeten uitnodigen tot een gezond verblijf, bijvoorbeeld door de mogelijkheid op beweging en gezonde maaltijden.

Avontuur

In een jeugdverblijfcentrum moeten kinderen en jongeren de kans krijgen om te ontdekken en grenzen te verleggen.