Je bekijkt onze site het best met Internet Explorer 7

CJT heeft als doel om jeugd in groepsverband in de beste omstandigheden afhankelijk van hun noden, verwachtingen en wensen verblijfsmogelijkheden te verschaffen.

Daartoe streeft CJT naar het behoud, eventueel uitbreiding van de capaciteit en de diversiteit in het aanbod van de jeugdverblijfcentra door ondersteuning van eigenaars en/of aanbieders in alle aspecten van de exploitatie en dit in eerste instantie in Vlaanderen.

Waarden

De werking van CJT vertrekt vanuit een aantal waarden.

Diversiteit

Jeugdverblijfcentra staan open voor iedereen, ongeacht etnische afkomst, geloof, geslacht, seksuele geaardheid e.d.

Veiligheid

Kinderen en jongeren moeten kunnen verblijven in veilige omstandigheden.

Duurzaamheid

De uitbating van een jeugdverblijfcentrum gebeurt met respect voor het milieu en de toekomstige generaties.

Gezondheid

Jeugdverblijfcentra moeten uitnodigen tot een gezond verblijf, bijvoorbeeld door de mogelijkheid op beweging en gezonde maaltijden.

Avontuur

In een jeugdverblijfcentrum moeten kinderen en jongeren de kans krijgen om te ontdekken en grenzen te verleggen.