Je bekijkt onze site het best met Internet Explorer 7

Centrum voor Jeugdtoerisme heeft de ambitie om meerdaagse verblijven door jeugdgroepen* in de beste omstandigheden te laten plaatsvinden.

 

We zorgen voor een aanbod van geschikte accommodatie van jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen (rechtstreeks door verhuur, onrechtstreeks door ondersteuning).

Het aanbod is voldoende divers, zodat elke groep zijn gading vindt zonder dat prijs, bereikbaarheid, capaciteit of periode een onoverkomelijke hindernis vormen. Daarnaast gaan we op zoek naar acties die de participatie binnen de jeugdgroepen verhogen, zodat zo veel mogelijk kinderen/jongeren kunnen genieten van het samen delen, eten, spelen, slapen, koken en op ontdekking gaan. Hiervoor willen we samenwerken met de groepsverantwoordelijken en andere partners die de verblijven en verplaatsingen van jeugdgroepen faciliteren.

 

* een jeugdgroep is elke groep kinderen/jongeren in de ruimste zin van het woord, die in georganiseerd verband en onder begeleiding werkt, bijv. jeugdwerk, onderwijs, jeugdsportclub, catechesewerking, leefgroep uit residentiële voorziening …

Waarden

De werking van CJT vertrekt vanuit een aantal waarden.

Diversiteit

Jeugdverblijfcentra staan open voor iedereen, ongeacht etnische afkomst, geloof, geslacht, seksuele geaardheid e.d.

Veiligheid

Kinderen en jongeren moeten kunnen verblijven in veilige omstandigheden.

Duurzaamheid

De uitbating van een jeugdverblijfcentrum gebeurt met respect voor het milieu en de toekomstige generaties.

Gezondheid

Jeugdverblijfcentra moeten uitnodigen tot een gezond verblijf, bijvoorbeeld door de mogelijkheid op beweging en gezonde maaltijden.

Avontuur

In een jeugdverblijfcentrum moeten kinderen en jongeren de kans krijgen om te ontdekken en grenzen te verleggen.